Aanbieden van trainingen

Hoe gaat dit in zijn werk?